Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 918 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Trần Văn Phương

Bí thư Đảng ủy

0986673686

2.

Nguyễn Công Tám

P. Bí thư Đảng ủy

0977032135