Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 651 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Trần Văn Thụ

Chủ tịch

0986673686

2.

Hà Đức Nghiệp

Phó chủ tịch

0983458838