Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 605 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Đinh Công Tám

Chủ tịch UBMTTQ

0975979185

2

Nguyễn Thị Nguyệt

Chủ tịch Hội PN

0388287305

3

Trần Trung Hưng

BT đoàn TN

0977932450

4

Hoàng Văn Hoà

Chủ tịch Hội ND

0984619234

5

Nguyễn Mạnh Đoàn

Chủ tịch Hội CCB

0984924163

6

Nguyễn Xuân Thanh

Trưởng công an

0986816956

7

Nguyễn Minh Chúc

CHT Quân sự

0976066294

8

Hồ Chí Tài

Văn phòng - thống kê

0989556667

9

Trần Thị Bích Thảo

Văn phòng - thống kê

0973426581

10

Bùi Thị Bích Phượng

Tài chính - kế toán

0967589992

11

Hà Huy Cẩm

ĐC-NN-XD&MT

0982972995

12

Hà Thanh Tuấn

ĐC-NN-XD&MT

0988511624

13

Hà Thanh Quang

ĐC-NN-XD&MT

0399226681

14

Hoàng Thanh Vân

Tư pháp - hộ tịch

0987537487

15

Đinh Công Liêm

Tư pháp - hộ tịch

0399544580

17

Nguyễn Xuân Trung

Văn hoá - xã hội

0984181233

18

Hoàng Văn Trung

Văn hoá - xã hội

0399390997

19

Đố Đức Thuận

Dân số - KHHGĐ

0964194224