Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 729 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Trần Văn Phương

Chủ tịch

0986422129

2.

Hà Văn Cần

Phó Chủ tịch

0986706189

3.

Đinh Công Toàn

Phó Chủ tịch

0387876555