YÊN LẬP: PHÁT ĐỘNG HÀNH TRÌNH "QUÂN ĐỘI CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO"
Hồng Vân-Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập) 30/12/2019 22:32

Vừa qua, tại xã Lương Sơn Ban CHQS huyện Yên Lập tổ chức phát động hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo".

HIỆU QUẢ TỪ LÀNG NGHỀ SINH VẬT CẢNH Ở YÊN LẬP
Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 30/10/2019 23:04

Trong những năm gần đây , các nhà vườn trong làng nghề sinh vật cảnh thôn Ngãi 5 Thị trấn Yên lập vẫn đang tích cực sản xuất ra những tác phẩm sinh vật cảnh phục vụ nhu cầu chơi...